Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Česky English Deutsch

Certifikace

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Společnost je od června 2004 certifikována dle následující specifikace

Certifikovaný systém EMS

Certifikovaný systém řízení jakosti

Certified management system

Organizační zajištění kvality ve výrobním procesu

Vstupní kontrola

 • kontrola dodaných modelových zařízení
 • kontrola dodaných zálitků
 • kontrola chemické složení u nakupovaných surovin

Výrobní kontrola materiálu

 • kontrola chemického složení, pevnosti, tažnosti, tvrdosti
 • kontrola teploty lití
 • kontrola naplynění taveniny (Al – slitiny)

Výrobní kontrola formovacích směsí

 • u bentonitových formovacích směsí se měří pevnost v tlaku, prodyšnost, vlhkost a zpěchovatelnost
 • u furanových formovacích směsí se měří pevnost v ohybu, pH, ztráta žíháním

Výstupní kontrola

 • kontrola rozměrů, tvrdosti, pevnosti, tažnosti, chemického složení, vizuální kontrola

Prováděné zkoušky, vystavované atesty a protokoly

U odlévaných materiálů a výrobků zajišťujeme dle požadavků zákazníků:

 • rozměrové protokoly
 • materiálové atesty
  • spektrální analyzátor LECO s doutnavým výbojem
  • spektrální analyzátor WAS s jiskrovým výbojem
 • tvrdost - tvrdoměr HPO 3000
 • pevnost v tahu, tažnost - trhací stroj ZD 20C