Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Profil společnosti

Jsme středně velká komerční slévárna a modelárna zaměstnávající v současnosti 220 zaměstnanců s ročním objemem výroby ca. 3500 tun odlitků, s orientací na kusovou a malosériovou výrobu, ale zvládneme i střední a velké série .Vyvážíme cca 50% zboží do převážně německy mluvících zemí.

Využití odlitků především ve strojírenských podnicích se zaměřením na výrobu strojních zařízení pro potravinářský průmysl, transportní zařízení, čerpací techniku, stavebnictví.

Vyrábíme …

Odlitky:

 • ze šedé a tvárné litiny
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových a furanových směsí. Tavení materiálu se provádí elektrické indukční peci.
 • ze slitin hliníku
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových směsí
  • gravitačně lité do kokil
 • ze slitin mědi
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových směsí

Modelová zařízení:

 • dřevěné, kovové a plastové modely pro ruční formování odlitků
 • plastové a kovové modely pro strojní formování dílů
 • kovové formy (kokily) pro gravitační lití hliníkových slitin

Technologická příprava výroby modelů a zvláště kokil probíhá převážně s pomocí konstrukčního software PRO ENGINEER, samotná výroba kokil se provádí na moderních CNC strojích.

Modelářství - živnostenský list

Výzkum a vývoj - živnostenský list

Koobraběčství - živnostenský list

Slévárenství - živnostenský list

Zámečnictví - živnostenský list

Zajišťujeme …

Kvalitu odlitků:

 • vstupní kontrolou surovin a materiálů spektrální analýzou chemického složení
 • zařízením pro měření tvrdosti a trhacími zkouškami
 • maximálním důrazem kladeným na vzorkové řízení a důslednou výstupní kontrolu

Dodáváme …

 • kompletně opracované díly obrobené na vlastních CNC a konvenčních obráběcích strojích
 • tepelně zpracované hliníkové odlitky vytvrzené ve vlastních technologiích
 • základní barvou (vlastní technologie) nebo prášková barva (kooperace) ošetřené odlitky
 • zabalené a připravené dodávky dle požadavků zákazníka

Všemi možnými prostředky se snažíme uspokojovat potřeby našich zákazníků v duchu našeho motta:

Našim hlavním cílem je udržovat dlouhodobě velmi dobré partnerské vztahy

Dotační tituly MPO ČR podporované EU

Společnost realizuje dva projekty podporované EU. Jedná se o dotační tituly POTENCIÁL a INOVACE, vypsané MPO ČR.

Projekt dle dotačního titulu POTENCIÁL je ve stádiu realizace stavby, hrubá stavba je dokončena, prostory budou více než ze 60% využity k provádění VaV (výzkum a vývoj) ve třech VIK (výzkumně inovační kapacity). Jedná se o VIK procesu tavení, výroba forem a regenerace samotuhnoucích směsí a strojní formování na formovacím stroji nové generace. U všech tří VIK se jedná o výzkum a vývoj nejefektivnějších procesů řízení, podporovaných tvorbou datových souborů kompatibilních se stávajícím systémem VT společnosti, využitím senzorických systémů a monitorování procesů. Projekt je realizován v souladu s plánovanými etapami.

Projekt dle dotačního titulu INOVACE je ve stádiu příprav, pro první etapu je zajišťováno finanční krytí ve spolupráci s německým partnerem, který je současně poskytovatelem know-how.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Realizované projekty