Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Certifikace

Společnost je od června 2004 certifikována dle následující specifikace

Organizační zajištění kvality ve výrobním procesu

Vstupní kontrola

 • kontrola dodaných modelových zařízení
 • kontrola dodaných zálitků
 • kontrola chemické složení u nakupovaných surovin

Výrobní kontrola materiálu

 • kontrola chemického složení, pevnosti, tažnosti, tvrdosti
 • kontrola teploty lití
 • kontrola naplynění taveniny (Al – slitiny)

Výrobní kontrola formovacích směsí

 • u bentonitových formovacích směsí se měří pevnost v tlaku, prodyšnost, vlhkost a zpěchovatelnost
 • u furanových formovacích směsí se měří pevnost v ohybu, pH, ztráta žíháním

Výstupní kontrola

 • kontrola rozměrů, tvrdosti, pevnosti, tažnosti, chemického složení, vizuální kontrola

Prováděné zkoušky, vystavované atesty a protokoly

U odlévaných materiálů a výrobků zajišťujeme dle požadavků zákazníků:

 • rozměrové protokoly
 • materiálové atesty
  • spektrální analyzátor LECO s doutnavým výbojem
  • spektrální analyzátor WAS s jiskrovým výbojem
 • tvrdost – tvrdoměr HPO 3000
 • pevnost v tahu, tažnost – trhací stroj ZD 20C