Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Projekty

Společnost Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. využívá možnosti čerpání financí z dotačních zdrojů evropských programů. Je úspěšným realizátorem mnoha projektů nejen v oblasti podpory inovačního podnikání, ale rovněž v oblastech zvyšování konkurenceschopnosti firem a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců.

 

V rámci projektu č. 4.2 PT02/242 „Vybudování moderního pracoviště za účelem výzkumu a vývoje progresivních technologií v oblasti výroby odlitků ze slitin neželezných kovů“ naše firma realizuje:

  • Výzkumně inovační kapacitu „Ruční formování do samotuhnoucích směsí“
  • Výzkumně inovační kapacitu „Strojní formování nové generace“
  • Výzkumně inovační kapacitu „Tavení slitin neželezných kovů“
  • Sběr dat ze čtrnácti kontrolních míst
  • Elektronické značení a evidenci odlitků po vytlučení
  • Řídící Server pro elektronické řízení všech procesů v realizované slévárně
  • SW BMI © pro výzkumné a vývojové pracoviště Slévárny a modelárny, s.r.o.

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Dne 1.9.2016 jsme zahájili realizaci Projektu:  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Díky projektu POVEZ II nabídneme zaměstnancům vzdělávání vycházející z jejich konkrétních vzdělávacích potřeb, které jim zajistí větší odbornost pro výkon své pracovní pozice, lze očekávat pozitivní dopady na zvýšení ambicí zaměstnanců a zvýšení jejich loajality ke společnosti.  Po ukončení jednotlivých školení získávají proškolení účastníci certifikát o odborné způsobilosti.  K zajištění  školení  využíváme služeb externího  dodavatele.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

 

Snížení energetické náročnosti společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Cíl projektu:                                    Zvyšování účinnosti spotřebě energií
Operační program / titul, výzva:   OP PIK / Úspory energií – výzva I.
Registrační číslo projektu:           CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003300
Termín realizace projektu:            8/2015 – 12/2017

Povinna_publicita