Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Výzkum a vývoj, spolupráce s vysokými a středními školami

Společnost spolupracuje s Ústavy vysokých škol:

 • sekundární metalurgie litin
 • tavení nestandardních surovin pro výrobu Al taveniny (špony, stěry)
 • materiálové rozbory
 • metalografie a identifikace strukturálních složek
 • předdiplomní praxe studentů
 • účast na oponenturách
 • publikace vývoje a výzkumu

Spolupráce s Českou slévárenskou společností a Svazem sléváren

 • aktivní účast na konferencích, seminářích a kurzech
 • spolupořadatelství a pořadatelství konferencí, seminářů a kurzů
 • práce v řešitelských týmech
 • účast na řešení projektů