Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Výroba modelových zařízení

Modelárna je členěna na dřevomodelárnu a kovomodelárnu. Na pracovištích modelárny jsou vyráběna modelová zařízení a kovové formy pro zákazníky, která jsou jejich vlastnictvím. Část produkce modelárny je využita pro vlastní potřebu společnosti. Jedná se o modelová zařízení dřevěná, plastová a kovová, případně kombinovaná z uvedených materiálů. Dále modelárna vyrábí kovové formy z litinových a ocelových polotovarů a předlitků, a modelové desky z produkce slévárny neželezných kovů.

Technická dokumentace pro výrobu modelů je přijímána v jakékoli podobě tj. klasická výkresová dokumentace, elektronická podoba v jakémkoli formátu.

Dřevomodelárna – výroba dřevěných a plastových modelových zařízení

Ve dřevomodelárně je používáno sušené dřevo, převážně borovice, olše a javor. Velkoplošné materiály multiplex, překližka. Dřevěné modely jsou opatřeny ochrannými nátěry. Jaderníky se vyrábějí pomocí laminovacích hmot.

Pro výrobu plastových modelů jsou používány dvousložkové licí pryskyřice se zanedbatelným smrštěním a s různými plnivy (keramika, dobře obrobitelné, hliníkové obrobitelné, břidlicové – otěruvzdorné) podle požadavků na výsledné vlastnosti (obrobitelnost, otěruvzdornost apod.), které zaručují potřebnou životnost modelových zařízení.

Výroba kovových modelových zařízení pro strojní formování

Kovová modelová zařízení jsou vyráběna zejména ze slitin hliníku odlévaných ve slévárně neželezných kovů společnosti, je-li třeba dosahovat vyšší životnosti a vyšší otěruvzdornosti, je použita mosaz případně i tvářené materiály (například duralu).

Na modelové desky jsou montovány jak polomodely a díly vtokové soustavy kovové tak i plastové, případně dřevěné. Použití uvedených materiálů je odvozeno z požadované životnosti, tedy sériovosti.

Výroba kovových forem – kokil

Kokily jsou vyráběny, rovněž s ohledem na předpokládanou životnost, z litin, konstrukčních a ušlechtilých ocelí více namáhané součásti jsou zušlechťovány.


Příprava obrábění dílců kovových forem a modelových zařízení

Příprava obrábění, na elektronicky řízených vlastních obráběcích centrech, je zajišťována využíváním konstrukčního programu PRO-ENGINEER včetně programů opracování. Obrábění na klasických strojích je připravováno dle výkresové dokumentace.

Skladování modelových zařízení ve skladech společnosti

Sklady společnost průběžně rozšiřuje tak, aby bylo dostatek prostoru pro skladování modelových zařízení. Společnost vytváří pro zákazníky výhodné podmínky i z hlediska účtovaného skladného. Účtujeme jen v případech, že zakázky se opakují nepravidelně s dlouhými prodlevami mezi plněním požadavků na odlévání. Odběratel si může samozřejmě po skončení výroby požadované série své modelové zařízení převést do vlastního skladu.