Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Profil společnosti

Naše společnost je středně velkou komerční slévárnou a modelárnou s průměrným počtem 250 zaměstnanců a s ročním objemem výroby ca. 3500 tun odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Zajišťujeme technologicky náročnou kusové až středně sériové zakázky.

Náš export do evropských zemí se pohybuje kolem 50 % odlitků, vyvážíme i obrobené dílce modelová zařízení a kovové formy pro gravitační a nízkotlaké lití.

Naše odlitky jsou využívány ve strojírenských podnicích se zaměřením na výrobu strojů pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl a dále pro transportní zařízení, čerpací techniku, hydraulická a pneumatická zařízení, elektrotechnická zařízení a pro stavebnictví.

Odlitky:

 • ze šedé a tvárné litiny
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových
   a furanových směsí. Tavení materiálu se provádí elektrické indukční peci.
 • ze slitin hliníku
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových směsí
  • gravitačně lité do kokil
 • ze slitin mědi
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových směsí

Modelová zařízení a kovové formy:

 • dřevěné, kovové a plastové modely a jaderníky pro ruční a strojní formování na linkách jak ve slévárně litin, tak ve slévárně neželezných kovů
 • kovové formy vyrábíme pro pracoviště kokilárny ve slévárně neželezných kovů pro gravitační a nízkotlaké lití slitin hliníku

Technická příprava výroby modelových zařízení a kovových forem probíhá s využitím konstrukčního software PRO ENGINEER s podporou simulačního software včetně predikčních modulů.

Zavádíme procesní řízení kompatibilního systému informačních technologií se systémem řízení jakosti a životního prostředí.

Modelářství - živnostenský list

Výzkum a vývoj - živnostenský list

Koobraběčství - živnostenský list

Slévárenství - živnostenský list

Zámečnictví - živnostenský list

Kvalita odlitků:

 • vstupní kontrolou surovin a materiálů spektrální analýzou chemického složení
 • zařízením pro měření tvrdosti a trhacími zkouškami
 • zařízením pro měření houževnatosti rázovou zkouškou
 • vzorkovým řízením a důslednou výstupní kontrolu

Dodáváme

 • kompletně opracované odlitky obrobené na vlastních CNC frézkách a soustruzích
 • tepelně zpracované odlitky ze slitin hliníku
 • základování odlitky akrylátovým lakem (vlastní technologie) nebo prášková barva (kooperace)
 • balení a hotových dodávek dle požadavků zákazníka

Našim hlavním cílem je udržovat dlouhodobě velmi dobré partnerské vztahy.

Dotační tituly MPO ČR podporované EU

Společnost průběžně realizuje projekty, vypsané MPO ČR a využívá i dalších dotovaných projektů na vzdělávání. Dále společnost spolupracuje na projektech s vysokými školami jako spolupříjemce zdrojů z dotačních titulů, vypsaných MŠMT ČR.

Realizované projekty

Výzkumně inovační kapacity v rámci dotačních titulů MPO ČR:

 • Vybudování moderního pracoviště za účelem výzkumu a vývoje progresivních technologií v oblasti výroby odlitků ze slitin neželezných kovů
 • Ruční formování do samotuhnoucích směsí
 • Strojní formovací linka slévárny neželezných kovů
 • Strojní formovací linka slévárny litin
 • Tavení slitin neželezných kovů
 • Rozšíření CNC obrobny
 • Pracoviště nízkotlakého lití
 • Pracoviště výroby jader slévárny neželezných kovů na vstřelovacím stroji
 • Dopravních systémů
  Evropský fond pro regionální rozvoj

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SPOLEČNOSTI SLÉVÁRNA A MODELÁRNA NOVÉ RANSKO, S.R.O.