Otevírací hodiny Pondělí až pátek - 6:00 až 14:30
Telefon +420 564 565 480
Email info@slevarna.cz

Výroba odlitků

Jsme středně velká komerční slévárna a modelárna zaměstnávající v současnosti cca 250 zaměstnanců s ročním objemem výroby ca. 3500 tun odlitků, s orientací na kusovou a malosériovou výrobu, ale zvládneme i střední a velké série .Vyvážíme cca 50% zboží do převážně německy mluvících zemí.

Využití odlitků především ve strojírenských podnicích se zaměřením na výrobu strojních zařízení pro potravinářský průmysl, transportní zařízení, čerpací techniku, stavebnictví.

Vyrábíme …

Odlitky:

 • ze šedé a tvárné litiny
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových a furanových směsí. Tavení materiálu se provádí elektrické indukční peci.
 • ze slitin hliníku
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových směsí
  • gravitačně lité do kokil
 • ze slitin mědi
  • formované strojně a ručně do pískových forem při využití bentonitových směsí